logo
Tłumaczenia pisemne
 • Dokumentacja medyczna
  • zwolnienia lekarskie
  • wypisy ze szpitala
  • karty leczenia
  • opinie medyczne
 • Wszystkie teksty i dokumenty nie wymagające opatrzenia pieczęcią tłumacza przysięgłego
 • Dokumenty wymagające opatrzenia pieczęcią tłumacza przysięgłego, np.:
  • dokumenty samochodowe
  • wyroki sądu
  • decyzje organów skarbowych
  • dyplomy, świadectwa
  • akty notarialne,
  • dokumenty USC
  Tłumaczenia ustne  
 • Symultaniczne - w kabinie podczas sympozjów, zjazdów, konferencji
 • Konsekutywne – podczas rozmów handlowych, negocjacji, posiedzeń rad nadzorczych
 • W sądach, Urzędach Stanu Cywilnego i innych urzędach
 • Towarzyszenie i opieka językowa niemieckich firm w Polsce i polskich firm w Niemczech